Bếp Gas

Goldsun GS-909GA – M04

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng IC Số mâm lửa     2 Tính năng •

Goldsun GS-XU2007GEP – M03

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Cơ Chất liệu mặt bếp     Mặt kính Số mâm lửa   

Goldsun GS-907GEE – M02

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng pin Chất liệu mặt bếp     Kính chịu nhiệt,

Goldsun XU2007GEP – M01

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa tự động Chất liệu mặt bếp     Phủ sơn chống

Rinnai RJ-8600FE – M04

Hãng sản xuất     RINNAI Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng IC Chất liệu mặt bếp     Mặt bằng thép không gỉ Số mâm lửa     2 Tính

Rinnai RV-5600 GL-IT – M03

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     RINNAI Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng IC Chất liệu mặt bếp     Mặt bằng thép

Rinnai RV-870GSBM – M02

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     RINNAI Hệ thống đánh lửa     Magneto Chất liệu mặt bếp     Phủ sơn chống dính Số mâm

Rinnai RV-6Slim(G) – M01

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     RINNAI Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng Magneto Chất liệu mặt bếp     Mặt bếp tráng

Sakura SA-772F – M04

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     SAKURA Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng Magneto Chất liệu mặt bếp     Mặt flourin (chống

Sakura SA-7000G – M03

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     SAKURA Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng Magneto Chất liệu mặt bếp     Mặt kính Số