Bếp Gas Goldsun

Goldsun GS-909GA – M04

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng IC Số mâm lửa     2 Tính năng •

Goldsun GS-XU2007GEP – M03

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Cơ Chất liệu mặt bếp     Mặt kính Số mâm lửa   

Goldsun GS-907GEE – M02

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng pin Chất liệu mặt bếp     Kính chịu nhiệt,

Goldsun XU2007GEP – M01

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     GOLDSUN Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa tự động Chất liệu mặt bếp     Phủ sơn chống