Bếp Gas Sakura

Sakura SA-772F – M04

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     SAKURA Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng Magneto Chất liệu mặt bếp     Mặt flourin (chống

Sakura SA-7000G – M03

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     SAKURA Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng Magneto Chất liệu mặt bếp     Mặt kính Số

Sakura SA-670NK – M02

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     SAKURA Hệ thống đánh lửa     Magneto Chất liệu mặt bếp     Kính chịu nhiệt, chịu lực Tính

Sakura SA-742F – M01

Loại bếp     Bếp dùng trong gia đình Hãng sản xuất     SAKURA Hệ thống đánh lửa     Đánh lửa bằng Magneto Chất liệu mặt bếp     Mặt flourin (chống