Chậu Rửa Bát

Chậu rửa bát MOB1 – M04

Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ

Chậu rửa chén MOA1 – M03

Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ

Chậu rửa bát ROA2 – M02

Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ

Chậu rửa bát TAB1 – M01

Loại     Chậu rửa góc Chất liệu     Đá hoa cương Kích cỡ     510x960x200mm Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ

Chậu rửa đơn Cavallo CA-S961 – M04

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     960 X 480 X 250mm Số ngăn rửa     1 ngăn

Chậu rửa đôi Cavallo CA-V870 – M03

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     880 X 470 X 230mm Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Hàng nhập

Chậu rửa đơn Cavallo CA-V810 – M02

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     880 X 510 X 250mm Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Hàng nhập

Chậu rửa đôi Cavallo CA-B780 – M01

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     780 X 410 X 230mm Số ngăn rửa     2 ngăn

Chậu rửa bát Clever 941A – M04

Loại     Chậu rửa góc Chất liệu     Inox Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Italia

Chậu rửa bát Clever 914A – M03

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     Inox Số ngăn rửa     3 ngăn Xuất xứ     Italia