Chậu Rửa Bát Carysil

Chậu rửa bát MOB1 – M04

Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ

Chậu rửa chén MOA1 – M03

Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ

Chậu rửa bát ROA2 – M02

Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ

Chậu rửa bát TAB1 – M01

Loại     Chậu rửa góc Chất liệu     Đá hoa cương Kích cỡ     510x960x200mm Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Ấn Độ