Chậu Rửa Bát Cavallo

Chậu rửa đơn Cavallo CA-S961 – M04

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     960 X 480 X 250mm Số ngăn rửa     1 ngăn

Chậu rửa đôi Cavallo CA-V870 – M03

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     880 X 470 X 230mm Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Hàng nhập

Chậu rửa đơn Cavallo CA-V810 – M02

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     880 X 510 X 250mm Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Hàng nhập

Chậu rửa đôi Cavallo CA-B780 – M01

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     SUS 304 Kích cỡ     780 X 410 X 230mm Số ngăn rửa     2 ngăn