Chậu Rửa Bát Clever

Chậu rửa bát Clever 941A – M04

Loại     Chậu rửa góc Chất liệu     Inox Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Italia

Chậu rửa bát Clever 914A – M03

Loại     Chậu rửa không bàn Chất liệu     Inox Số ngăn rửa     3 ngăn Xuất xứ     Italia

Chậu rửa bát Clever 942A – M02

Loại     Chậu rửa góc Chất liệu     Inox Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Italia

Chậu rửa bát Clever 940A – M01

Loại     Chậu rửa góc Chất liệu     Inox Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Italia