Chậu Rửa Bát Roller

Roller AP9150B – M04

Loại     Chậu rửa có bàn Chất liệu     Inox Kích cỡ     915mm x 500mm Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Hồng Kông

Roller AP450 – M03

Chất liệu Inox Kích cỡ 430mm Số ngăn rửa 1 ngăn Xuất xứ Hồng Kông

Roller AP1250A – M02

Loại     Chậu rửa có bàn Chất liệu     Inox Kích cỡ     1200mm x 500mm Số ngăn rửa     2 ngăn Xuất xứ     Hồng Kông

Roller AP8242 – M01

Loại     Chậu rửa có bàn Chất liệu     Inox Kích cỡ     820mm x 420mm Số ngăn rửa     1 ngăn Xuất xứ     Hồng Kông