Máy Rửa Bát

Bosch SMS69T28EU – M04

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     14 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần

Bosch SMU58M75EU – M03

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Âm tường Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     13 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa

Bosch SMU53M75EU – M02

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Âm tường Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     13 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa

Bosch SMV58M90EU – M01

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Âm tường Lượng bát rửa     13 Bộ Độ ồn     46dB

Fagor LF-71ART – M04

Hãng sản xuất     FAGOR Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở ngang Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     13 lít Độ ồn     48dB

Fagor 1LF019SX – M03

Hãng sản xuất     FAGOR Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     14 lít Độ ồn     47dB

Fagor 1 LF-020 SX – M02

Hãng sản xuất     FAGOR Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     12 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần

FaGor 2LF-013SX – M01

Hãng sản xuất     FAGOR Kiểu cửa     Mở ngang Lượng bát rửa     12 Bộ

Frigidaire FFBD2403LB – M04

Hãng sản xuất     FRIGIDAIRE Kiểu cửa     Mở về phía trước Độ ồn     55dB Kích thước Chiều rộng(mm)     609 Chiều cao(mm)     889 Chiều sâu(mm)     635

Frigidaire FDB1502RGC – M03

Hãng sản xuất     FRIGIDAIRE Kiểu cửa     Mở về phía trước Độ ồn     55dB Kích thước Chiều rộng(mm)     609 Chiều cao(mm)     889 Chiều sâu(mm)     635