Máy Rửa Bát Bosch

Bosch SMS69T28EU – M04

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     14 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần

Bosch SMU58M75EU – M03

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Âm tường Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     13 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa

Bosch SMU53M75EU – M02

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Âm tường Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     13 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa

Bosch SMV58M90EU – M01

Hãng sản xuất     BOSCH Type     Âm tường Lượng bát rửa     13 Bộ Độ ồn     46dB