Máy Rửa Bát Fagor

Fagor LF-71ART – M04

Hãng sản xuất     FAGOR Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở ngang Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     13 lít Độ ồn     48dB

Fagor 1LF019SX – M03

Hãng sản xuất     FAGOR Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     14 lít Độ ồn     47dB

Fagor 1 LF-020 SX – M02

Hãng sản xuất     FAGOR Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở theo hướng trên dưới Lượng bát rửa     12 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần

FaGor 2LF-013SX – M01

Hãng sản xuất     FAGOR Kiểu cửa     Mở ngang Lượng bát rửa     12 Bộ