Máy Rửa Bát Frigidaire

Frigidaire FFBD2403LB – M04

Hãng sản xuất     FRIGIDAIRE Kiểu cửa     Mở về phía trước Độ ồn     55dB Kích thước Chiều rộng(mm)     609 Chiều cao(mm)     889 Chiều sâu(mm)     635

Frigidaire FDB1502RGC – M03

Hãng sản xuất     FRIGIDAIRE Kiểu cửa     Mở về phía trước Độ ồn     55dB Kích thước Chiều rộng(mm)     609 Chiều cao(mm)     889 Chiều sâu(mm)     635

Frigidaire FFBD2409LB – M02

Hãng sản xuất     FRIGIDAIRE Kiểu cửa     Mở về phía trước Độ ồn     61dB Kích thước Chiều rộng(mm)     609 Chiều cao(mm)     889 Chiều sâu(mm)     609

Frigidaire FDB520RHC – M01

Hãng sản xuất     FRIGIDAIRE Kiểu cửa     Mở về phía trước Độ ồn     61dB Kích thước Chiều rộng(mm)     609 Chiều cao(mm)     889 Chiều sâu(mm)     609