Máy Rửa Bát Midea

Midea WQP8-9239 Silver – M04

Hãng sản xuất     MIDEA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở về phía trước Lượng bát rửa     8 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa

Midea WQP12-B9251A – M03

Hãng sản xuất     MIDEA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở ngang Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     16 lít Kích thước Chiều rộng(mm)   

Midea WQP12-9240 – M02

Hãng sản xuất     MIDEA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở ngang Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     16 lít Kích thước Chiều rộng(mm)   

Midea WQP12-9043A1 – M01

Hãng sản xuất     MIDEA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở ngang Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     16 lít Chức năng rửa không cần