Máy Rửa Bát Teka

Teka LP7 470 – M04

Hãng sản xuất     TEKA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Cửa kéo Lượng bát rửa     10 Bộ Độ ồn     52dB

Teka DW8 59 FI – M03

Hãng sản xuất     TEKA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Cửa kéo Lượng bát rửa     12 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     12

Teka DW9 55 S – M02

Hãng sản xuất     TEKA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Cửa kéo Lượng bát rửa     12 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa     12

Teka LP7 840 – M01

Hãng sản xuất     TEKA Type     Đặt cố định Kiểu cửa     Mở về phía trước Lượng bát rửa     14 Bộ Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa