Nồi Cơm Điện Midea

MIDEA CM10SN – M05

Hãng sản xuất     MIDEA Dung tích     1 lít Mầu sắc     • Hoa văn Công suất     500W Tính năng • Chức năng giữ nóng • Chế độ

Midea MR-CM10SL – M04

Hãng sản xuất     MIDEA Dung tích     1 lít Mầu sắ • Trắng • Xanh Công suất     500W Tính năng • Chức năng giữ nóng • Chế độ

Midea MR-CM18SL – M03

Hãng sản xuất     MIDEA Dung tích     1.8 lít Vỏ nồi     Inox Mầu sắc     • Trắng Công suất     600W Tính năng • Chức năng giữ nóng

Midea MRCM06SA – M02

Hãng sản xuất     MIDEA Dung tích     0.7 lít Mầu sắc     • Trắng Công suất     400W Tính năng     • Chức năng giữ nóng • Tự động

Midea MR-CM18NK – M01

Hãng sản xuất     MIDEA Dung tích     1.8 lít Vỏ nồi     Inox Mầu sắc     • Trắng Công suất     600W Tính năng     • Chức năng giữ