Nồi Cơm Điện Panasonic

Panasonic SR-UH36N – M05

Dung tích     3.6 lít Vỏ nồi     Nhựa và kim loại Công suất     1400W Tính năng     • Chức năng giữ nóng • Tự động điều chỉnh nhiệt

Panasonic SR-MS182 – M04

Dung tích     1.8 lít Mầu sắc     • Trắng Tính năng • Chức năng giữ nóng • Tự động điều chỉnh nhiệt • Chế độ nấu ổn định •

Panasonic SR-TEJ10 – M03

Dung tích     1 lít Vỏ nồi     Nhựa và kim loại Mầu sắc     • Trắng Công suất     450W Tính năng • Chức năng giữ nóng • Có

Panasonic SR-DF181WRA – M02

Dung tích     1.8 lít Vỏ nồi     Nhựa và kim loại Mầu sắc     • Trắng Công suất     835W Tính năng • Chức năng giữ nóng • Tự

Panasonic SR-DE182WSW – M01

Vỏ nồi     Nhựa và kim loại Mầu sắc     • Trắng Công suất     835W Tính năng     • Chức năng giữ nóng • Chế độ nấu ổn định