Tủ Bếp

Tủ bếp quầy bar cao cấp – M04

Tủ bếp quầy bar cao cấp – M03

Tủ bếp quầy bar cao cấp – M02

Tủ bếp quầy bar cao cấp – M01

Tủ bếp cao cấp hiện đại H-04 – M04

Tủ bếp cao cấp hiện đại H-03 – M03

Tủ bếp cao cấp hiện đại H-02 – M02

Tủ bếp cao cấp hiện đại H-01 – M01

Tủ bếp cao cấp chữ U-04 – M04

Chất liệu: – Gỗ Xoan Đào Gia Lai – Gỗ Xoan Đào Bắc – Gỗ Sồi Nga – Gỗ Veneer Xoan Đào – Gỗ Veneer Sồi – Gỗ Dáng Hương

Tủ bếp cao cấp chữ U-03 – M03

Chất liệu: – Gỗ Xoan Đào Gia Lai – Gỗ Xoan Đào Bắc – Gỗ Sồi Nga – Gỗ Veneer Xoan Đào – Gỗ Veneer Sồi – Gỗ Dáng Hương