Bát Đĩa

Bộ bát đĩa Corelle Square Buttercup – M04

Bộ đồ ăn Corelle lý tưởng cho từng bữa ăn của mỗi gia đình. Rất nhẹ và bền, Corelle chịu được mọi sự khắc nghiệt khi sử dụng hàng ngày

Bộ bát đĩa Corelle Secret Garden – M03

Bộ đồ ăn Corelle lý tưởng cho từng bữa ăn của mỗi gia đình. Rất nhẹ và bền, Corelle chịu được mọi sự khắc nghiệt khi sử dụng hàng ngày

Bộ bát đĩa Corelle Warm Pansies – M02

Bộ đồ ăn Corelle lý tưởng cho từng bữa ăn của mỗi gia đình. Rất nhẹ và bền, Corelle chịu được mọi sự khắc nghiệt khi sử dụng hàng ngày

Bộ bát đĩa Corelle Pretty Pink – M01

Bộ đồ ăn Corelle lý tưởng cho từng bữa ăn của mỗi gia đình. Rất nhẹ và bền, Corelle chịu được mọi sự khắc nghiệt khi sử dụng hàng ngày