Bình Trà

Bộ trà sứ PT23 – M04

Chất liệu     Gốm, sứ Xuất xứ     Trung quốc

Bộ trà sứ PT14 – M03

Chất liệu     Gốm, sứ Xuất xứ     Tiệp Khắc

Bộ trà sứ PT02 – M02

Chất liệu     Gốm, sứ Xuất xứ     Tiệp Khắc

Bộ trà sứ PL11 – M01

Chất liệu     Gốm, sứ Xuất xứ     Tiệp Khắc