Không nên để chung khoai tây với khoai lang

đều thuộc họ khoai, nhưng nếu để chúng chung một chỗ, thì chúng sẽ một sống một chết với nhau.
Cất giữ khoai tây, tốt nhất là môi trường từ 2 đến 4 độ, nếu bị nóng chúng sẽ mọc mầm và bị xanh. Khoai tây sau khi mọc mầm sẽ sinh ra một loại độc tố, gọi là long quỳ tố, rất có hại cho người và động vật.

 

220 46 Không nên để chung khoai tây với khoai lang

 

Nhưng khoai lang thì lại thích môi trường trên dưới 15 độ, nếu thấp dưới 9 độ thì nó sẽ bị rỗng ruột, chẳng bao lâu sẽ bị thối.

Khoai tây và khoai lang đối với nhiệt độ bên ngoài có yêu cầu nghiêm khắc như vậy, nếu chúng ta cứ cố để chúng ở một chỗ với nhau, thì nhất định sẽ có một thứ bị tổn hại, thậm chí cả hai đều bị tổn thất.

Cùng Nội Dung

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>